Bankaya ödeme sözü verip Ödememek

Bankaya ödeme sözü verip Ödememek

Bankalara borcu olanların çok sık duyduğu terimlerinden biridir ödeme sözü ihlali kelimesi. Normal şartlarda kanunlar ile korunan borç yüzünden hiç kimsenin özgürlüğünün kısıtlanamayacağı maddesi olmasına rağmen, bu kanun maddesi sadece ödeme sözü ihlali durumunda geçersiz olmaktadır. Bankaya kredi kartı ve kredi borcunuz varsa ve bu borç için icra dosyası açılmışsa, hakkınızda haciz işlemleri başlatılır. Haciz işlemleri esnasında banka avukatı ve haciz memuru karşısında yazılı olarak ödeme sözü verirseniz, sorumluluk altına girmiş olursunuz. Bankaya ödeme sözü verip ödememek, büyük bir yüktür ve hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.

Ödeme Taahhüdü İhlal Maddesi

Bu kanun maddesi sadece hakkında icra dosyası açılan borçlar için geçerlidir. Madde 340 – (Değişik: 31.5.2005 – 5358/11 madde.) gereğince borçlunun avukatı ve memur karşısında yazılı olarak verilen borç ödeme taahhüdü için geçerlidir. Telefonda verilen ödeme sözleri veya buna benzer taahhütler geçerli değildir. Sadece yazılı ve imzalı ödeme sözleri geçerli sayılır.

Ödeme Taahhüdünü İhlal

Verilen ödeme taahhüdünü ihlal ederseniz ve belirtilen tarihe kadar borcunuzu ödemezseniz, 3 ayı geçmemek şartı ile hapis cezasına çarptırılırsınız. Bu iş şakaya gelmez. Ödeme yapamayacağınız durumlarda kesinlikle ödeme söz vermeyiniz. Ödeme taahhüdünü ihlal cezası kesin ve nettir ve ertelenmez. O yüzden mutlaka borcunuza sadık olun ve ödeme sözü ihlali yapmayınız.

Ödeme Taahhüdü Örneği

Ödeme taahhüdü örneği size özel bir belgedir. Hakkınızda açılan dava hangi icra müdürlüğünde ise, o icra müdürlüğüne hitaben yazılır. Belgede toplam borcunuz ve bu borcu nasıl ödeyeceğinize dair tarih ve miktarlar yazar. Borcun kapatılacağı son ödeme tarihi kesin olarak belirtilir. Borçlu vekili avukat, icra dairesi memuru ve sizin imzanız ile kayıt altına alınır. Bu belge resmi belgedir ve hiç bir şekilde itiraz edemezsiniz. Sonucu kesindir.

Ödeme Sözü Verip Ödememek

Bankaya her hangi bir borcunuz varsa ve bu borç yasal takibe girmişse, süreç bundan sonra işlemeye başlar. Bankanın avukatı size yapılandırma teklif eder. Bunu kabul etmezseniz, icra dosyası açılır ve haciz işlemleri başlar. Bu süreci çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Çünkü atacağınız her adım aleyhinize işleyebilir. Borcu ödeyecek gücünüz yoksa kesinlikle ödeme sözü vermeyiniz. Bankaya ödeme sözü verip ödememek ağır bir yüktür ve cezası vardır. Borcunuzu ödeyip kapatmak istiyorsanız bile, taksitlerini ve tarihlerini ödeme planınıza göre hazırlayın ve ödeme taahhüdü belgesine yazın.

Borç Yüzünden Hapis Cezası

Borç yüzünden hapis cezası diye bir uygulama yoktur. Avrupa insan hakları sözleşmesinde bile yazmaktadır bu madde. Hiç kimsenin özgürlüğü,  borcu yüzünden kısıtlanamaz. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, ödeme sözü verip ödememe gibi biri durum söz konusu olursa, hapis cezası ile karşı karşıya kalırsınız ve bu hapis cezasının affedilmesi söz konusu değildir. Hapis cezası 3 ay ile sınırlı olup, borç miktarına ve hakimin vereceği karara göre değişebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir