Kosgeb uzman yardımcısı

Kosgeb uzman yardımcısı

Üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olan ve KPPS puanı 70 + olan herkes Kosgeb uzman yardımcısı olarak iş başvuru yapabilir. Kosgeb uzman yardımcılığı ( diğer adı ile Kobi Uzman yardımcısı ) pozisyonuna atanan personele Kosgeb kurumun tanıtılması ve görev tanımı yapılması, yeni başlayacağı işine ve kuruma uyum sağlaması için, hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından, kurum tarafından belirlenen alıştırma eğitimi verilip işe başlatılır. Kobi uzman yardımcılığı görevi yapılırken, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki bilgilerin kazandırılması amacıyla hizmet içi eğitim ya da staj eğitimi verilmektedir.

Kosgeb uzman yardımcısı ne iş yapar, görevi nedir?

Kobi uzman yardımcısı olarak görev alacak kişilerin görev tanımlaması arasında; Kosgeb kurumunun görevleri ile alakalı kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş görevlerini eksiksiz yerine getirmek, bütün Kobi mevzuatı konularına hâkim olan ve bu konuların uygulanmasına ait bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yaparak araştırmak gelir. Kosgeb uzman yardımcısı, gerek görüldüğü takdirde sahaya iner ve diğer ekiplerle beraber sahada çalışır. Görev alanı oldukça geniştir. Kobi mevzuatı ile ilgili tüm birimlere destek verebilir. Kurum içerisinde önemli bir pozisyona sahiptir.

Kosgeb Uzman Yardımcısı Yetiştirme Süreci

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kosgeb uzman yardımcısı olabilmek için 3 aşamadan başarı ile geçmeniz gerekmektedir. Göründüğü gibi kolay bir görev değildir ve bu göreve gelebilmek için 3 zorlu süreci atlatmanız gerekiyor. Kosgeb uzman yardımcısı yeterlik sınavı üç aşamadan oluşur. İlk Aşama: Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı değerlendirme kurulu tarafından geçer ya da geçmez şeklinde değerlendirildiği aşamadır. 2.Aşama: Yeterlik Sınavı değerlendirme Kurulu tarafından geçer alan tezlerin, sözlü sınava tabi olmasıdır. Yani tez hazırlandıktan sonra sözlü olarak ta sınava girilecektir. 3. Aşama: ilk 2 aşamadan yazılı ve sözlü olarak geçer not alan Kosgeb uzman yardımcısı adayları için son bir sınav daha yapılmaktadır. Kosgeb başkanlığının görev ve faaliyetleri ile alakalı mevzuat konularını kapsayan yazılı sınav yapılır. Bu sınavı da başarı ile geçen kişi Kosgeb Uzman yardımcısı olmaya hak kazanır. Kobi uzman yardımcıları, gerek görüldüğü takdirde, yurt dışı eğitim ve konferanslarına gönderilir ve eğitim almaları sağlanılır. Tüm eğitimler kurum tarafından karşılanır.

Kosgeb uzman yardımcısı Maaşı 2018

2017 yılında Kosgeb uzman yardımcısı maaş 4200 lira civarında iken, 2018 yılı içerisinde mesai ve primlerle beraber 5000 liraya yaklaşmıştır. Yani ortalama olarak bir Kobi uzman yardımcısı 5000 Türk Lirası maaş almaktadır. Kobi uzmanlarının maaşları ise bu rakamın çok üzerindedir. Bir Kosgeb uzman yardımcısı 5 senelik aktif çalışma hayatından sonra, Kosgeb uzmanı görevine terfi edebilmektedir. Alınan maaşlar terfi sırasına göre kademe kademe artarak yükselmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir