Kredi kartı borcundan dolayı hapis

Kredi kartı borcundan dolayı hapis

Son 5 sene içerisinde internette en çok aranan kelimeler arasında bir araştırma yapılsa, Kredi kartı borcundan dolayı hapis var mı sorusu, kesin olarak ilk 10’a girecektir. Çünkü milyonlarca borçlu bu sorunun yanıtını aramak için hukuk bürolarını ve interneti kullanmaktadır. Bizde size kesin cevabı vermek ve bu konuda sizi bilgilendirmek için birkaç şey anlatmak istiyoruz. Kredi kartı borcundan dolayı hapis konusuna girmeden önce, mevcut borcunuzu bu seviyeye kadar getirmeden kapatmanızı tavsiye ediyoruz. İmkânlarınızı zorlayarak borçlarınızı kapatıp finansal puanınızın olumsuz etkilenmesini önleyebilirsiniz. Çünkü işi bu dereceye kadar getirmeniz demek, kara listeye girmeniz demektir. Kara listeden çıkmak için 5 sene beklemeniz gerekecektir. Bu da sizin açınızdan birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir.

Borç yüzünden hapis

Borçluların en çok çekindikleri konudur hapis cezası. Acaba borcumdan dolayı içeri girer miyim, acaba beni hapse atarlar mı, acaba Kredi kartı borcundan dolayı hapis var mı şeklinde korkular yaşamaktadırlar. Bu konuda size kesin ve net bilgiyi verelim. Hiçbir şekilde, sebebi ne olursa olsun, borcunuzdan dolayı hapse atılmazsınız. Kesin ve en net bilgiyi veriyoruz. Hangi kuruma borcunuz olursa olsun ( devlet veya özel ), bu borcu yapmak için illegal yöntemlere başvurmadıysanız ve doğal borç ise, hapis cezası uygulanamaz. Sadece alacaklı kuruma ödeme sözü veri yerine getiremezseniz, en fazla 3 aylık hapis cezası alırsınız. Hiçbir kuruma yazılı ödeme sözü vermeyiniz. Aksi halde başınız derde girebilir. Ödeme gücünüz varsa verebilirsiniz tabi, o ayrı bir konudur.

Kredi kartı borcundan dolayı hapis cezası var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve İnsan hakları beyannamesinde belirtildiği gibi; Hiçbir kişi borcu yüzünden özgürlüğünden kısıtlanamaz. Yani hiç kimse borcu yüzünden hapis cezası alamaz. Bu kesin kuraldır. Kredi kartı borcundan dolayı hapis yatmazsınız ve sizi kimse bununla tehdit edemez. Borç tutarınız kaç lira olursa olsun, hapis cezası diye bir şey yoktur. Ancak ödeme taahhüdünü ihlal suçu nedeni ile en fazla 3 aya kadar hapis cezası uygulanabilmektedir. Ödeme sözünü ihlal konusuna aşağıda detaylı değineceğiz. O ayrı bir konudur. O yüzden farkı başlık ayırmak istedik. Kredi veya kredi kartı borcunuz yüzünden, hiçbir şekilde hapis cezası olmadığını tekrar edelim ve parantezi kapatalım.

Ödeme taahhüdünü ihlal nedir, Cezası var mı?

İcra İflas Kanunu 340. maddesi gereğince ödeme şartını, mantıklı ve açıklanabilir bir neden olmaksızın ihlal eden borçlu için, alacaklının şikâyeti üzerine icra ceza mahkemesi tarafından üç aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir. Bu mahkemenin takdirine bağlıdır. Hapis cezasının uygulanmasına başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya ihlal edilen taksit bakımından yatırılmak zorunda olunan meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini yine aksatır ise, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, verilecek ceza 3 ayı geçemez. Taahhüdü ihlal suçu alacaklının şikâyetine bağlı bir suç olmakla birlikte taahhüdün ihlal edildiğinin öğrenildiği andan itibaren 3 ay ve her halükarda taahhüt tarihinden itibaren 1 yıl içinde icra ceza mahkemesine dava açılmak zorundadır. Açılan dava genellikle tek celsede sonuçlanmakla birlikte, alacaklının şikâyetinin yerinde görülmesi ve borçlunun taahhüdü ihlal ettiğinin mahkeme tarafından kanaatin oluşması halinde mahkûmiyet kararı verilmektedir. Bunun yanı sıra borçlunun ihlal ettiği taksitin veya borcun tamamının dava süresince veya daha sonrasında icra müdürlüğü hesabına ödenmesi veyahut yapılan taksitle ödeme sözleşmesinin taşıması gereken asgari şartları taşımadığından bahisle mahkeme tarafından beraat kararı da verilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir